نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

آیا می توان برای امداد رسانی پول چاپ کرد

۱۳۰
سخنرانی‌ ها TED دوبله فارسی
سخنرانی‌ ها TED دوبله فارسی
خلاصه این برنامه : آیا می توان برای امداد رسانی پول چاپ کرد
بیشتر