نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

روزگاری عشق و خیانت

۳۶,۴۴۳
روزگاری عشق و خیانت
اطلاعات بیشتر
روزگاری عشق و خیانت
خلاصه این برنامه : اتفاقی غیرمنتظره پروانه و دخترش آینه را غافلگیر می‌کند، گویا این اتفاق ریشه در گذشته پروانه دارد گذشته‌ای که سال‌ها از مواجه با آن هراس داشته است
بیشتر