نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

قسمت ۸ - بهسازی مدارس و ساخت مدرسه در روستای محروم

۳۵۶
زندگی به سبک جهادی
زندگی به سبک جهادی
خلاصه این برنامه : بهسازی مدارس و ساخت مدرسه در روستای محروم
بیشتر