نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

آثار اجرای طرح‌های تشویقی مدیریت مصرف برق برای صنایع،کشاورزی و اداره‌ها

۱۰۷
روی خط خبر
روی خط خبر
خلاصه این برنامه : آثار اجرای طرح‌های تشویقی مدیریت مصرف برق برای صنایع،کشاورزی و اداره‌ها
بیشتر