نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

انتقاد رئیس جمهور از رسانه ها

۱,۸۶۷
  • رسانه ها انتقادشان واقعی وسازنده باشد