نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

گفت وگو با پروفسور آنتونی جیمس هال استاد دانشگاه های کانادا و از فعالان جنبش حقیقت جوی ۱۱ سپتامبر

۴۲۱
عصر
عصر
خلاصه این برنامه : گفت وگو با پروفسور آنتونی جیمس هال استاد دانشگاه های کانادا و از فعالان جنبش حقیقت جوی ۱۱ سپتامبرا
بیشتر