نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

وزن ۵۸- کیلوگرم/پرتغال - کلمبیا

۷۹۹