نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

۲۵ مرداد ۱۳۶۴ ـ انتخاب مجدد حضرت آیت ا... خامنه ای به ریاست جمهوری اسلامی

۹۰