نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

صبر داشتن در زندگی مساوی با پیروزی است

۱۶۴
خانواده یک
خانواده یک
خلاصه این برنامه :
بیشتر