نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

اشکهای دردناک محمد بنا پس از نتایج ضعیف فرنگی‌کاران

۷۴۵