نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

۱۳ خرداد ۱۳۴۲ ـ سخنرانی تاریخی امام در عصر عاشورای مدرسه فیضیه