نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

دلیل اصلی برای وجود مغزها

۲۴۹
سخنرانی‌ ها TED
سخنرانی‌ ها TED
خلاصه این برنامه :
بیشتر