نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

روابط عمومی و نقش آن در پیشرفت افراد

۱۳۶
شیب تند۱،۲
شیب تند۱،۲
خلاصه این برنامه :
بیشتر