نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

سوره باران

۴,۵۹۵
سوره باران
اطلاعات بیشتر
سوره باران
خلاصه این برنامه : بهمن سرباز سپاهی دانش به روستایی محروم منتقل شده است . او شاهد زندگی مردم این روستا است که علاوه بر محرومیت اقتصادی ، فقر فرهنگی و اجتماعی داشته و گرفتار جهل وخرافه اند. کدخدای روستا از اداره ی روستا ناتوان است و خود به عاملی برای عقب ماندگی و ظلم مبدل شده است. زنی به نام زهرا نیز ساکن روستا است که به آنجا تبعید شده وسعی در آموزش و پرورش کودکان روستا دارد . زنی مقید به دین و اخلاق که بهمن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد اما مورد شماتت کدخدا ،رمال روستا و برخی از اهالی ناآگاه قرار می گیرد . علی رغم این موضوع تلاش زهرا ثمر بخشیده و همزمان با رخداد عظیم انقلاب اسلامی ، مردم روستا به ویژه جوانان و نوجوانان با او همراه می شوند بهمن نیز با این موج برخاسته یکی شده و به صف مردم می پیوندد.
بیشتر