نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

فناوری تازه ویدیوئی که ویژگی های پنهان یک جسم را آشکار می کند

۲۳۹
سخنرانی‌ ها TED
سخنرانی‌ ها TED
خلاصه این برنامه :
بیشتر