نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

انسان،علم،صنعت ( بررسی و تشخیص انواع سزطان های ژنتیکی)

۱۲۱