نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

مفهوم تغییر

۱۳۳
قرار
اطلاعات بیشتر
قرار
خلاصه این برنامه :
بیشتر