نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

از برگزاري برنامه ها و همايش هاي مختلف فرجام بر جام تا روز هواي پاکي که ناپاک از آب در آمد

۷۸۶