نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

اردوغان علیه رهبر بزرگترین حزب مخالف ترکیه اقامه دعوی کرد

۸۵۱