نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

انصراف ۵/۵ میلیون مشترک همراه اول از دریافت قبض

۹۷۶