نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

نقش انگیزه و ایجاد آن در ورزشکاران و قهرمانان حرفه ای

۲۲۷
روانشناسی ورزش
روانشناسی ورزش
خلاصه این برنامه :
بیشتر