نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

طرح جایگزینی شماره ملی به جای دفترچه در بیمارستان ها

۲۳۵
پیشخوان خبر
پیشخوان خبر
خلاصه این برنامه : <p> <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; line-height: 25px; text-align: right; font-size: 12px;">برنامه&nbsp;<a href="http://www.telewebion.com/fa/34065/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1.html" style="margin: 0px; padding: 5px 8px; border: 0px; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; display: inline-block; font-weight: bold; background-color: inherit;">پیشخوان خبر</a>&nbsp;برنامه ای است که به&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; list-style: none; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; line-height: 25px; text-align: right; font-size: 12px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; list-style: none;">رویدادهای خبری</strong>&nbsp;روز می پردازد.</span></p> <p> در این برنامه طرح جایگزینی کد ملی به جای دفترچه بیمه در بیمارستانها را با حضور بهمن برزگر معاون <a href="http://td.ihio.gov.ir/">سازمان بیمه سلامت</a>&nbsp;بررسی می کند.<br /> &nbsp;</p>
بیشتر