نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

سبک های ارتباطی موثر -الزامات و تکنیک های ارتباط موثر

۱۳۵
مثبت من
مثبت من
خلاصه این برنامه :
بیشتر