نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

جایگاه اقتصاد دانش بنیان در برنامه ششم توسعه

۳۹۲
اسطرلاب
اسطرلاب
خلاصه این برنامه :
بیشتر