نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

ایران - چین

۲,۱۸۵
  • شروع نیمه اول
  • گل اول ایران توسط مطهری
  • گل اول چین
  • گل دوم ایران توسط پهلوان
  • شروع نیمه دوم
  • گل سوم ایران
  • گل دوم چین
  • پیروزی ۳-۲ ایران