نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

پروانه ها چگونه خود را درمان می کنند

۲۴۵
سخنرانی‌ ها TED
سخنرانی‌ ها TED
خلاصه این برنامه :
بیشتر