نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

شکستگی پا-فرو رفتن میخ در دست -درد شدید شکمی و تاوع

۴۰۹
بخش اورژانس
بخش اورژانس
خلاصه این برنامه :
بیشتر