نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

تفریق های چند رقمی با انتقال

۳۰۳
لوح و قلم
لوح و قلم
خلاصه این برنامه :
بیشتر