نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

تماس۲۳۱۸ بیمار قلبی و تنفسی با اورژانس

۱,۰۰۵