نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

دانش آموزان دوره ابتدایی نظم و انضباط را در فرودگاه تجربه کردند

۸۵
دوربین ۷
دوربین 7
خلاصه این برنامه :
بیشتر