نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

استشهادی برای خدا

۴۱,۲۶۳
استشهادی برای خدا
اطلاعات بیشتر
استشهادی برای خدا
خلاصه این برنامه : فتحی، راهبان قدیمی قطار در روزهای پایانی زندگی‌اش، برای جبران اتفاقات گذشته به روستای زادگاه خود باز میگردد. او در صدد استشهادی برای خداست تا آسوده بمیرد
بیشتر