نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

جام جهانی فوتسال هنرمندان : ایران _ ترکیه

۳,۱۱۳
 • شروع نیمه اول
 • گل اول ایران توسط محمد نوازی
 • گل دوم ایران توسط صالح پور
 • گل دوم ایران توسط صالح‌پور
 • گل اول ترکیه
 • شروع نیمه دوم
 • گل سوم ایران توسط محمد نوازی
 • گل دوم ترکیه
 • گل مردود ترکیه
 • گل سوم ترکیه
 • گل چهارم ترکیه