نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

دیدار فینال- روسیه- آذربایجان

۱,۶۷۳
  • وزن ۵۹ کیلو
  • وزن ۶۶ کیلو
  • وزن ۷۱ کیلو
  • وزن ۷۵ کیلو
  • وزن ۸۵ کیلو
  • وزن ۸۵ کیلو
  • وزن ۹۸ کیلو
  • وزن ۱۳۰ کیلو