نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

مسابقه رده بندی - ایران- ترکیه

۱,۲۹۵
  • محسن حاجی پور -ترکیه ( وزن ۷۱ کیلو)
  • پیام بوبری ( ۷۱ کیلو)
  • یوسف اخباری- ( ۷۵ کیلو۹(
  • حبیب ا.. اخباری( ۸۰ کیلو)
  • داود عابدین زاده ( ۸۵ کیلو)
  • مهدی علی یاری( وزن ۹۸ کیلو)
  • مراسم اهدای مدال