نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

روز دوم دور اول (آلمان _ ارمنستان (عنوان هفتم))

۱,۰۶۰
  • آلمان- ارمنسان (۸۵ کیلوگرم)
  • آلمان - ارمنستان(۹۸ کیلو)
  • آلمان- ارمنستان- ( ۱۳۰ کیلو)
  • مراسم اهدای مدال
  • سوئد - مجارستان(۶۶ کیلو)
  • سوئد- مجارستان ( ۷۱ کیلو)