نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

مسابقات دوم دور نخست ( سوئد _ آلمان)

۸۹۳
  • آلمان - سوئد
  • آلمان- سوئد (۷۵ کیلو)
  • آلمان-سوئد ( ۸۵ کیلو)
  • آلمان - سوئد ( وزن ۹۸ کیلو)
  • آلمان - سوئد ( وزن ۱۳۰ کیلو)