نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

مسابقات اول دور نخست (ایران _ آذربایجان)

۱,۴۸۸
  • افشین بیابانگرد - حسن علی اف (آذربایجان)
  • رامین طاهری - رسوا کاایف(آذربایجان)
  • یوسف اخباری- مرسالیف(آذربایجان)
  • حبیب ا.. اخلاقی - حسین اف (آذربایجان)
  • مجتبی کریم فرد- عباس اف(آذربایجان)
  • مهدی عیاری- نوری اف(آذربایجان)
  • بهنام مهدی زاده - شریعتی (آذربایجان)