نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

مسابقات اول دور نخست

۲,۵۱۵
 • محسن حاجی پور - آذربایجان
 • افشین بیابانگرد - حسن علی اف (آذربایجان)
 • رامین طاهری - رسوا کاایف(آذربایجان)
 • یوسف اخباری- مرسالیف(آذربایجان)
 • حبیب ا.. اخلاقی - حسین اف (آذربایجان)
 • مجتبی کریم فرد- عباس اف(آذربایجان)
 • مهدی عیاری- نوری اف(آذربایجان)
 • بهنام مهدی زاده - شریعتی (آذربایجان)
 • آلمان - سوئد
 • آلمان- سوئد (۷۵ کیلو)
 • آلمان-سوئد ( ۸۵ کیلو)
 • آلمان - سوئد ( وزن ۹۸ کیلو)
 • آلمان - سوئد ( وزن ۱۳۰ کیلو)