نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

سیمرغ بلوین بهترین کارگردانى براى "رخ دیوانه

۱,۹۳۸