نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

تقدیم به همه مردم ایران زمین

۹۲۹
  • موزیک/سرزمین مادری-علی صباغی
  • متن خوانی /محمود کلاری-فیلمبردار
  • موزیک/بهار بهمن-جمشید عزیزخانی
  • گفتگو/حامد اکبری-سرودهای انقلاب
  • گفتگو با محمد گلریز
  • موزیک/دیدار خورشید بهمن -محمد گلریز
  • گفتگو با فریدون خشنود-آهنگساز
  • مویک /وطنم-بامداد فلاحتی
  • موزیک/ایران -ایلیا منفرد