نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

دشمنی آمریکا متوه ملت ایران و اصل انقلاب است نه اشخاص

۴۸۱
سخنرانی رهبری
سخنرانی رهبری
خلاصه این برنامه :
بیشتر