نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

اثر توبه عملی در عفو خداوند از گناهان گذشته

۳۶۹
سخنرانی رهبری
سخنرانی رهبری
خلاصه این برنامه :
بیشتر