نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

نگاهی به تاریخ شاهنشاهی

۷۳۱
ایران ما شبکه جام جم ۱
ایران ما شبکه جام جم 1
خلاصه این برنامه : مهمانان : آقای دکتر عبدالعلی پور کارشناس و مجری : دکتر امیر الهامی
بیشتر