نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

عادل ترین و بهره مندترین مردم چه کسانی هستند

۲۸۰
سخنرانی رهبری
سخنرانی رهبری
خلاصه این برنامه :
بیشتر