نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

قسمت ۱۶

۱,۱۸۷
  • گلهای مقدماتی - بخش ۴
  • بیوگرافی تیم ژاپن- بخش ۱
  • بیوگرافی تیم ژاپن- بخش ۲
  • گفتگو با پیشکسوتان : میرزاپور
  • بیوگرافی تیم ایران
  • کارشناسی بازی ایران- عراق
  • مصاحبه با بازیکنان تیم ملی پس از بازی عراق