نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

تقدیم به مردم مهمان نواز تاکستان

۶۹۳
  • موزیک / هراس-احسان خواجه امیری
  • متن خوانی / شبنم فرشادجو-بازیگر
  • موزیک/عاشق تر-امیرکریمی
  • گفتگو با شمسی فضل اللهی / بخش ۴
  • متن خوانی / جلیل فرجاد-بازیگر
  • موزیک / رحمه العالمين-حمیدرضا گلشن
  • قطعه هوا-یوهان سباستین باخ
  • نمایش رانندگی در ده دقیقه-نوشته شاهین شرافت
  • ترس ها و لبخندها
  • موزیک/تنها با گلها-فرهاد دزدمه