نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

آداب ایرانی

۴۱۹
صدای صبح
اطلاعات بیشتر
صدای صبح
خلاصه این برنامه : مهمانان : آقایان رستم پور و ثالثی کارشناسان : آقای دکترعبدالعلی پور و آقای دکتر فروزنده
بیشتر