نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

تحفه‌ ها

۱۰,۴۷۲
تحفه‌ ها
اطلاعات بیشتر
تحفه‌ ها
خلاصه این برنامه : حشمت آدم بی سوادی است که در سال های جنگ جهانی اول با احتکار قند و فروش آن به قشون جنوب سرمایه‌ای هنگفت به چنگ می آورد. پس از جنگ به پایتخت می رود و کارخانه ای تاسیس می کند و به توصیه آدم بیکاره و بی پولی به نام توسل در سودای نمایندگی مجلس و حشر و نشر با بزرگان و اشراف پول خرج می کند و رشوه می پردازد،
بیشتر