نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

گلهای بازی هنرمندان _ ستارگان فوتبال ۹۸

۳,۰۱۰
  • گل اول تیم ستارگان ۹۸ توسط سیروس دین محمدی
  • گل اول تیم ستارگان ۹۸ توسط سیروس دین محمدی
  • گل اول تیم هنرمندان توسط موسوی
  • گل اول تیم هنرمندان توسط موسوی
  • گل دوم تیم ستارگان ۹۸ توسط علی دایی
  • گل دوم تیم ستارگان ۹۸ توسط علی دایی
  • گل دوم تیم هنرمندان توسط فرشاد پیوس
  • گل دوم تیم هنرمندان توسط فرشاد پیوس
  • گل سوم تیم ستارگان ۹۸ توسط خداداد عزیزی
  • گل سوم تیم ستارگان ۹۸ توسط خداداد عزیزی