نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

مرگ جویان

۱۴,۶۵۹
مرگ جویان
اطلاعات بیشتر
مرگ جویان
خلاصه این برنامه : داستان فیلم در باره تلاش پنج دانشجوی پزشکی است که می خواهند با تجربه کردن مرگ موقت (رفتن به حالت Flatline ) سر از کار آن دنیا درآورند: این که آیا بعد از مرگ زندگی دیگری هم هست یا ... این تجربه هرچندخطرناک اما در ابتدا جذاب به نظر می رسد تا جاییکه 4 نفر از 5 نفر مزبور به این کار مبادرت می ورزند. مشکل از جایی آغاز می شود که هر کدام در برگشت با عواقب گناهانی که در گذشته های دور خواسته یا ناخواسته انجام داده اند روبرو می شوند و بدینسان روشن می شود که هر عملی را عکس العملی است و ...!
بیشتر